Epistrofi Publications

Shopping Cart
You have no items in your shopping cart.
 
QR CODE

 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
SOCIAL MEDIA

 

 
 

Αποστολές & Επιστροφές

PLEASE SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION

 

Αποστολή & Επιστροφές
Παραγγελίες πού καταχωροῦνται στήν Ἰστοσελίδα μέ τήν προϋπόθεση τῆς διαθεσιμότητας τοῦ βιβλίου, παραδίδονται στόν Πελάτη τό συντομότερο δυνατόν. Σέ περιοχές πού χαρακτηρίζονται ὡς δυσπρόσιτες ἀπό τή συνεργαζόμενη ἐταιρία ταχυμεταφορῶν DHL courier, ὁ χρόνος παράδοσης μπορεῖ νά διαφέρει. Οἱ ἀνωτέρω χρόνοι παράδοσης δέν τυγχάνουν ἐφαρμογῆς σέ περιπτώσεις ἀνωτέρας βίας (σεισμοί, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, ἀπεργίες κλπ).
Γιά τήν ἀποφυγή ἐπιπλέον χρέωσης μεταφορικῶν ἡ παραγγελία ἐκτελεῖται μόνο ὅταν ὅλα τα παραγγελθέντα προϊόντα εἶναι διαθέσιμα. Κατόπιν ἐπιλογῆς τοῦ Πελάτη εἶναι δυνατή ἡ τμηματική παράδοση τῶν προϊόντων της παραγγελίας μετά ἀπό προηγούμενη τηλεφωνική ἐπικοινωνία στόν ἀριθμό 27520-26362. Οἱ παραδόσεις πραγματοποιοῦνται μόνο ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὧρες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ὁ Πελάτης ὀφείλει κατά τήν παραλαβή τῆς παραγγελίας νά ἐλέγχει τό ἄθικτό της ἐξωτερικῆς συσκευασίας. Κατεστραμμένο, σχισμένο ἤ ἀνοιγμένο κιβώτιο δέν θά πρέπει σέ καμία περίπτωση νά παραλαμβάνεται.

 

Ἐντός Ἑλλάδος ἡ ἀποστολή γίνεται μέ τούς παρακάτω τρόπους:

ACS courier ὅπου τά ἔξοδα ἀποστολῆς ἐπιβαρύνουν ἐσᾶς.
Σημείωση: Σε δυσπρόσιτες περιοχές, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της ACS, ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

Ελληνικά Ταχυδρομεία κατόπιν συνεννόησης.

 

Στό εξωτερικό ἡ ἀποστολή γίνεται μέ τούς πρακάτω τρόπους:

 

DHL Courier ή άλλη μεταφορική εταιρεία κατόπιν συνεννοήσεως.

 

  • Μεταφορική ἑταιρία

Ἡ Μεταφορική ἑταιρία ἰσχύει γιά παραγγελίες πού ὑπερβαίνουν τά 50kg, κατόπιν συννενόησης.

 

Χρόνος Παράδοσης

Παραγγελίες μέ παράδοση στήν Ἑλλάδα:
Ἡ ἀποστολή τῶν βιβλίων μας γίνεται καθημερινά. Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 1 ως 4 μέρες.

 

Παραγγελίες με παράδοση στο εξωτερικό:
Οἱ παραγγελίες παραδίδονται στό ἐξωτερικό μέ DHL Courier.
Ὁ χρόνος παράδοσης ἐξαρτᾶται ἀπό τήν χώρα διαμονῆς τοῦ παραλήπτη.

 

Σημείωση: Σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις παραγγελιῶν τίτλων πού ἔχουν ἐξαντληθεῖ ἤ βρίσκονται στήν διαδικασία τῆς ἐπανέκδοσης, ἐνδέχεται νά ὑπάρξη ὁλιγοήμερη καθυστέρηση μέχρι τήν ἀνανέωση τῶν ἀποθεμάτων μας. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις σᾶς ἐνημερώνουμε μέ email ἤ τηλεφωνικῶς.

Ὁ χρόνος παραλαβῆς ποικίλει ἀνάλογα μέ τό μέσο πού ἐπιλέχθηκε καί τήν ἀπόσταση. Σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις, αργίες και ἀστάθμητους παράγοντες (ἀπεργίες, ἀποκλεισμοί, κ.λπ.) ἐνδέχεται νά ἐπηρεάσουν τόν χρόνο παραλαβῆς. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις εἶναι εὔλογο πώς τό ἠλεκτρονικό βιβλιοπωλεῖο μας δέν φέρει οὐδεμία εὐθύνη.


 
Κόστος Μεταφορᾶς
Tα ἔξοδα ἀποστολῆς ἐπιβαρύνουν ἐσάς.
 
 
Ἐπιστροφή Προϊόντος
Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ συσκευασία ποῦ γίνεται γιά τήν ἀποστολή τῶν βιβλίων πραγματοποιεῖται μέ ἐξαιρετική προσοχή καί, σύμφωνα μέ ἀξιολόγηση τῶν πελατῶν μας, φθάνουν στόν προορισμό τους σέ ἄριστη κατάσταση.
Ἐπιστροφές γίνονται δεκτές στήν περίπτωση ποῦ κάποιο ἀπό τά βιβλία τῆς παραγγελίας εἶναι κακέκτυπο (ἔχει ἐλαττώματα στήν ἐκτύπωση) ὡς ἑξῆς: Μᾶς ἐπιστρέφετε τό βιβλίο μέ ACS courier μέ χρέωση τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Αργολίδος καί ἐμεῖς θά προχωρήσουμε στήν ἀντικατάστασή του.
Γιά κάθε πρόβλημα σχετικά μέ τό παραληφθέν βιβλίο, ὁ Πελάτης ὀφείλει ἄμεσα νά ἐπικοινωνήσει στό email info@epistrofibooks.com
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ἄν τό βιβλίο δέν ἐπιστραφεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη Αργολίδος ἐντός ἑνός μηνός, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αργολίδος δύναται νά μήν ἀποδεχθεῖ τήν ἐπιστροφή.

Σημείωση: Από το χρονικό διάστημα που η μεταφορική εταιρεία ACS παραλαμβάνει την παραγγελία από εμάς, έως και τη στιγμή που αυτή παραδίδεται στον πελάτη, την ευθύνη της ομαλής δρομολόγησης φέρει αποκλειστικά η μεταφορική εταιρεία και όχι οι εκδόσεις "Επιστροφή"

 

------------------------------------

 

Books delivery

Registered orders at the website are delivered to the Client as soon as possible under the condition the books are disposable. The delivery time can alter at regions characterized as difficult to reach by the collaborative courier company of ACS. The above-mentioned delivery times are not applicable in cases of force majeure (earthquakes, fires, natural disasters, strikes, etc.)

In order to avoid extra charges, the order is executed only after all the ordered items are disposable. Partial delivery is possible after the Clients’ consent, and after prior contact via phone at the phone number: +302752026362. The deliveries can be done only during working days and hours.

Attention: The Client is obliged to check the intact of the outer packaging.  Destroyed, torn or opened parcel should not be received in any case.

 

Shipping Time

The shipping time depends on the time we need to make the proper parcel and the time that the courier needs to ship the parcel to you. The time that the courier needs to ship the parcel/s, depends on the country that the customer live in.
Usually the parcel is ready to be collected by the courier in 1 - 4 days.

 

Return of product

We inform you that the packaging for the books’ shipping is very carefully being taken care of and according to the feedback of our clients; they reach their destination in excellent condition.

Returns can be accepted under the condition the books are printed incorrectly (they have defects in printing) as such: You return the book via ACS courier, at the expenses of the Metropolis of Argolis and we will proceed to its replacement.

For any problem concerning the received book, the Client should contact immediately at the email info@epistrofibooks.com

ATTENTION:
1. If the book is not returned to the Metropolis of Argolis within one month, the Metropolis keeps the right not to accept the return.
2.Import duties, taxes and charges are not included in the item price or shipping charges. These charges are buyer's responsibility. We will try our best to reduce the risk of the custom duties.
3.Please check with your country's customs office to determine what these additional costs will be prior to buying.

 

Please notice that from the time that the order is delivered to ACS Courier, there is no responsibility from Epistrofi publications for the proper delivery of the order. ACS Courier is the only responsible for both transportation and delivery of the order.